bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Strona główna BIP Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

W celu powszechnego dostępu do informacji publicznej oraz przybliżenia działalności OSiR - udostępniamy do Państwa dyspozycji niniejszą stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej dostępną publicznie pod adresem: www.osir.sierakow.pl/bip.

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej zgodny jest ze wszystkimi wymogami i przepisami prawa, a w szczególności: Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198); Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619); Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.).


Dyrektor OSiR
Andrzej GłuchowskiOpublikował: Mirosława Chełkowska
Publikacja dnia: 20.06.2016
Podpisał: Mirosława Chełkowska
Dokument z dnia: 20.06.2016
Dokument oglądany razy: 13 601